Управління фітосанітарної безпеки

Про управління

Розподіл зон обслуговування, контакти та встановлення режиму роботи державних фітосанітарних інспекторів

На рівень продовольчої безпеки будь-якої країни  впливає декілька чинників: обсяги виробництва, погодні умови, географічне розташування та багато інших. Найважливішою складовою частиною цієї продовольчої безпеки є  фітосанітарна безпека, спрямована на захист її території від ризиків, пов'язаних з проникненням, поширенням і акліматизацією шкідливих організмів.

Попередження проникнення та розповсюдження на території нашої держави регульованих шкідливих організмів, локалізація і ліквідація їх вогнищ, створення системи управління фітосанітарними ризиками, запровадження карантинних режимів, організація захисту рослин при вирощуванні сільськогосподарських культур – це ї є основи успішної реалізації питань щодо фітосанітарної безпеки України. Крім того підвищується роль державного контролю за виробництвом та реалізацією насіння і садивного матеріалу. Вимоги до якості насіннєвого та садивного матеріалу потребують особливої уваги адже досвід аграріїв показує, що лише за рахунок сорту можна досягти збільшення урожаю на 20-30 відсотків. Це є найдешевшим важелем впливу на стабілізацію виробництва та підвищення врожайності сільськогосподарських культур

 

Управління фітосанітарної безпеки складається з таких структурних підрозділів:

 1. відділ карантину рослин;
 2. відділ фітосанітарних заходів на кордоні;
 3. відділ контролю за обігом засобів захисту рослин;
 4. відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків;
 5. відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва.

 

Відділ карантину рослин

 • реалізовує державну політику у сфері карантину рослин;
 • здійснює державний контроль у сфері фітосанітарії
 • здійснює в межах своїх повноважень фітосанітарні заходи;
 • виявляє регульовані шкідливі організми;
 • запобігає проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів, на території України.

 

Відділ фітосанітарних заходів на кордоні

 • реалізовує державну політику у сфері карантину рослин;
 • здійснює в межах своїх повноважень фітосанітарні заходи;
 • охороняє територію України від занесення регульованих шкідливих організмів;
 • виявляє регульовані шкідливі організми;
 • запобігає проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів, на території України.

 

 Відділ контролю за обігом засобів захисту рослин

 • реалізує в межах компетенції державну політику у сфері захисту рослин;
 • сприяє виконанню загальнодержавних програм у сфері захисту рослин;
 • здійснює державний контроль за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) відповідно вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на території України, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
 • здійснює державний контроль за проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;
 • здійснює поширення серед громадян інформації у сфері захисту рослин.

 

Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків

 • реалізує в межах компетенції державну політику у сфері карантину та захисту рослин;
 • сприяє виконанню загальнодержавних програм у сфері карантину та захисту рослин;
 • здійснює нагляд за розвитком, поширенням і шкодочинністю шкідливих організмів та розроблення разом із науково-дослідними установами прогнозів розвитку і поширення шкідливих організмів;
 • складає плани, готує пропозицій щодо проведення обстежень сільськогосподарських та інших угідь для встановлення їх фітосанітарного стану, надання науково-методичних та інших послуг з захисту рослин;
 • прогнозує в межах компетенції обсяги робіт, пов’язаних із захистом рослин відповідно до фітосанітарного стану.

 

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

 • здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
 • здійснення державного нагляду (контролю) за обігом насіння і садивного матеріалу на території України;
 • здійснення  заходів консультативної та роз’яснювальної роботи з суб’єктами усіх форм власності і господарювання (включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю),садівництва та лісових насаджень ,які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також вирощуванням садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу; дотримання технологій виробництва на етапах вирощування, збирання та післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу.

 

Записатись
Подати скаргу