Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

Про управління
Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (далі – Головне управління), що виконує функції з реалізації державної політики у сфері санітарного законодавства.
 
В своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, наказами та дорученнями Держпродспоживслужби, актами санітарного законодавства, рішеннями колегії Держпродспоживслужби, Положенням про Головне управління, Положенням про Управлiння державного нагляду за дотриманням санiтарного законодавства та іншими актами законодавства України.
 
Основними завданнями Управління є:
 • реалізація державної політики у сфері санітарного законодавства;
 • організація, в межах компетенції, у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність на території Вінницької області.
 
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 • здійснює, в межах компетенції, у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів, державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність на території Вінницької області;
 • здійснює передбачені законодавством заходи для припинення порушення санітарного законодавства;
 • здійснює, в межах компетенції, контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров'я населення;
 • бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров'я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику;
 • здійснює, у межах компетенції, контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;
 • проводить відбір зразків об'єктів санітарних заходів з метою здійснення державного контролю;
 • організовує проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;
 • бере участь, у межах компетенції, у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб (у тому числі через харчові продукти), групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань та вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;
 • здійснює, відповідно до законодавства, розгляд звернень фізичних та юридичних осіб щодо недотримання санітарного законодавства та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини, проводить моніторинг причин і кількості їх надходжень;
 • здійснює державний контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних медико-санітарних правил безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів;
 • організовує надання адміністративних послуг, видачу документів дозвільного характеру, передбачених Законом України "Про адміністративні послуги".
      
Записатись
Подати скаргу